چهارشنبه 5/4/1398    
      
نمونه درخواست رسيدگي از کميسيون تشخيص سن

مشخصات درخواست کننده

درخواست کننده

مشخصات صاحب شناسنامه

شماره ملّی:*
شماره ملی ده رقمی بدون فاصله و خط تیره وارد شود(مثال ۰۰۷۰۹۸۷۲۳۷)
نام:*
نام خانوادگی:*
جنسیت:*
نام پدر:*
تاریخ تولد:*

   
گواهی حکم رشد دارید؟ (گواهی حکم رشد مختص متقاضی زیر ۱۸ سال است)  
شماره شناسنامه
صادره از حوزه:*
شماره سریال شناسنامه:*
سری شناسنامه:*   /  
سریال کارت ملی/
کارت هوشمند ملی:

نشانی:*
کدپستی:
کد پستی ده رقمی و بدون فاصله و خط تیره وارد شود
شماره تلفن ثابت: -
شماره تلفن ثابت - کد شهرستان (مثال ۸۸۸۸۸۸۸۸-۰۲۱)
خلاصه خواسته:*
شرح خواسته:*
دلایل و مدارک پیوست:
توجه:
محل سریال کارت شناسایی ملی در پشت کارت جهت نمونه در تصویر زیر مشخص شده است.


توجه:
محل سریال کارت هوشمند ملی جهت نمونه در تصویر زیر مشخص شده است.

جهت اطلاع از وضعیت درخواست خود از طریق ارسال پیام کوتاه و یا پست الکترونیکی، اطلاعات زیر را وارد کنید:
شماره تلفن همراه:*  
آدرس پست الکترونیکی:  لطفا ضمن رعایت نکات زیر جهت آپلود آسان تر فایل ها از تصاویر کم حجم استفاده کنید!
_ در مواردی که تصویر شناسنامه مورد نیاز است تصویر صفحه اول شناسنامه و صفحه توضیحات را به صورت یک فایل zip شده آپلود کنید.
_ در قسمت تصویر مدارک مکتسبه، تصویر اسنادی مانند مدارک تحصیلی، حکم استخدامی، سند ازدواج و غیره را می توانید آپلود کنید.
_ در قسمت تصویر مدارک مربوط به احراز سمت، با توجه به نسبت درخواست کننده با صاحب شناسنامه تصویر مدارک زیر را آپلود کنید:
     -اصالتا:  تصویر گواهی حکم رشد برای متقاضی زیر 18 سال (این حکم توسط محاکم عمومی دادگستری صادر می گردد)
     -ولایتا:  تصویر شناسنامه یا کارت ملی پدر و جد پدری
     -وکالتا:  تصویر شناسنامه وکیل و تصویر وکالتنامه
     -قیمومتا:  تصویر شناسنامه قیم و تصویر قیم نامه (این حکم توسط محاکم عمومی دادگستری صادر می گردد)
     -وصی،امین:  تصویر مدارک وضعیت افراد تحت سرپرستی قانونی، موصی، امین، مادر در غیاب پدر(به شرط زوجیت)

*تنها آپلود فایل های jpg (حداکثر حجم 1MB) یا zip از چند فایل jpg (حداکثر حجم 5MB) مجاز می باشد*

تصوير شناسنامه:*
در صورت انتخاب تصوير حتما آن را آپلود کنيد    آپلود فايل
 
   
تصوير کارت ملي:
در صورت انتخاب تصوير حتما آن را آپلود کنيد    آپلود فايل
   
عکس:
در صورت انتخاب تصوير حتما آن را آپلود کنيد    آپلود فايل
   
تصوير شناسنامه پدر:
در صورت انتخاب تصوير حتما آن را آپلود کنيد    آپلود فايل
   
تصوير شناسنامه مادر:
در صورت انتخاب تصوير حتما آن را آپلود کنيد    آپلود فايل
   
تصوير شناسنامه همسر:
در صورت انتخاب تصوير حتما آن را آپلود کنيد    آپلود فايل
   
تصوير شناسنامه فرزندان: (به صورت zip براي بيش از يک فايل)
در صورت انتخاب تصوير حتما آن را آپلود کنيد    آپلود فايل
   
تصوير شناسنامه خواهران و برادران: (به صورت zip براي بيش از يک فايل)
در صورت انتخاب تصوير حتما آن را آپلود کنيد    آپلود فايل
   
تصوير مدارک مکتسبه: (به صورت zip براي بيش از يک فايل)
در صورت انتخاب تصوير حتما آن را آپلود کنيد    آپلود فايل
   
تصوير مدارک مربوط به احراز سمت:(به صورت zip براي بيش از يک فايل)
در صورت انتخاب تصوير حتما آن را آپلود کنيد    آپلود فايل
   
تصوير ساير مدارک:
(به صورت zip براي بيش از يک فايل)

در صورت انتخاب تصوير حتما آن را آپلود کنيد    آپلود فايل
   
کد امنیتی روبرو را وارد نمایید
تصویر CAPTCHA
کد امنیتی: